ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานทูตวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานทูตวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน
นักวิจัย : นิตินันท์ พันทวี
คำค้น : บายศรีสู่ขวัญ , ขวัญและการทำขวัญ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม , ไทย [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/118269
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตินันท์ พันทวี . (2544). การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานทูตวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นิตินันท์ พันทวี . 2544. "การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานทูตวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
นิตินันท์ พันทวี . "การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานทูตวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2544. Print.
นิตินันท์ พันทวี . การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานทูตวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2544.