ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะ วิทยานิพนธ์และรายงานการประเมินผลโครงการของหน่วยงานราชการไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะ วิทยานิพนธ์และรายงานการประเมินผลโครงการของหน่วยงานราชการไทย
นักวิจัย : ชัชวาล วิลาวรรณ
คำค้น : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม , วิทยานิพนธ์ , ส่วนราชการ , สิ่งแวดล้อม , วิธีวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/116761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชวาล วิลาวรรณ . (2545). การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะ วิทยานิพนธ์และรายงานการประเมินผลโครงการของหน่วยงานราชการไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ชัชวาล วิลาวรรณ . 2545. "การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะ วิทยานิพนธ์และรายงานการประเมินผลโครงการของหน่วยงานราชการไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ชัชวาล วิลาวรรณ . "การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะ วิทยานิพนธ์และรายงานการประเมินผลโครงการของหน่วยงานราชการไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2545. Print.
ชัชวาล วิลาวรรณ . การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะ วิทยานิพนธ์และรายงานการประเมินผลโครงการของหน่วยงานราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,; 2545.