ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เมืองเรณูนคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เมืองเรณูนคร
นักวิจัย : วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล
คำค้น : การเปลี่ยนแปลงทางสังคม , การพัฒนาเมือง , นครพนม , อำเภอเรณูนคร , ผู้ไท
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Wilawan Auewongkul
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/94714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล . (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เมืองเรณูนคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล . 2542. "ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เมืองเรณูนคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล . "ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เมืองเรณูนคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2542. Print.
วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล . ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เมืองเรณูนคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2542.