ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535-2539

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535-2539
นักวิจัย : พวงพิศ สุขปุนพันธ์
คำค้น : นักศึกษาปริญญาโท , ผู้สำเร็จการศึกษาทางอุดมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Phuangpit Sukpunaphant
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/91377
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พวงพิศ สุขปุนพันธ์ . (2541). การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535-2539.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
พวงพิศ สุขปุนพันธ์ . 2541. "การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535-2539".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
พวงพิศ สุขปุนพันธ์ . "การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535-2539."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2541. Print.
พวงพิศ สุขปุนพันธ์ . การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2535-2539. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2541.