ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

"ดุทูหล่า" ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภออสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : "ดุทูหล่า" ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภออสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : โกวิท แก้วสุวรรณ
คำค้น : กะเหรี่ยง , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม , วีหล่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Kowit Keawsuwan
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/88827
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โกวิท แก้วสุวรรณ . (2542). "ดุทูหล่า" ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภออสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
โกวิท แก้วสุวรรณ . 2542. ""ดุทูหล่า" ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภออสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
โกวิท แก้วสุวรรณ . ""ดุทูหล่า" ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภออสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2542. Print.
โกวิท แก้วสุวรรณ . "ดุทูหล่า" ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง ตำบลไล่โว่ อำเภออสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2542.