ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงประกอบอาชญากรรมของทัณฑสถานหญิงชลบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณี การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และการกระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงประกอบอาชญากรรมของทัณฑสถานหญิงชลบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณี การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และการกระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
นักวิจัย : พิมพ์แพรว สุริวงษ์
คำค้น : นักโทษหญิง , ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ , กฎหมายยาเสพติด , ยาเสพติดกับอาชญากรรม , พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Pimpreaw Surivong
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/88784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์แพรว สุริวงษ์ . (2542). ปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงประกอบอาชญากรรมของทัณฑสถานหญิงชลบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณี การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และการกระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก,.
พิมพ์แพรว สุริวงษ์ . 2542. "ปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงประกอบอาชญากรรมของทัณฑสถานหญิงชลบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณี การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และการกระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก,.
พิมพ์แพรว สุริวงษ์ . "ปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงประกอบอาชญากรรมของทัณฑสถานหญิงชลบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณี การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และการกระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก,, 2542. Print.
พิมพ์แพรว สุริวงษ์ . ปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงประกอบอาชญากรรมของทัณฑสถานหญิงชลบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณี การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และการกระทำผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกริก,; 2542.