ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัย : จักรภัณฑ์ สนิทเปรม
คำค้น : บัณฑิต , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สาขาวิชาศิลปศึกษา , ศิลปะ , หลักสูตร , การศึกษาขั้นอุดมศึกษา , ผู้สำเร็จการศึกษาทางอาชีวศึกษา , ผู้สำเร็จการศึกษาทางอุดมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Jakkapan Sanitpram
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/88090
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรภัณฑ์ สนิทเปรม . (2541). ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จักรภัณฑ์ สนิทเปรม . 2541. "ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จักรภัณฑ์ สนิทเปรม . "ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2541. Print.
จักรภัณฑ์ สนิทเปรม . ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2541.