ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบทีมงานสุขภาพเพื่อการดำเนินงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดยโสธร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบทีมงานสุขภาพเพื่อการดำเนินงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดยโสธร
นักวิจัย : นพวรรณ ดวงหัสดี
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , การบริหารสาธารณสุข , การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Nopawan Daunghussdee
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/84897
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพวรรณ ดวงหัสดี . (2542). การเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบทีมงานสุขภาพเพื่อการดำเนินงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดยโสธร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
นพวรรณ ดวงหัสดี . 2542. "การเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบทีมงานสุขภาพเพื่อการดำเนินงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดยโสธร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
นพวรรณ ดวงหัสดี . "การเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบทีมงานสุขภาพเพื่อการดำเนินงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดยโสธร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2542. Print.
นพวรรณ ดวงหัสดี . การเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบทีมงานสุขภาพเพื่อการดำเนินงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กับจังหวัดยโสธร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2542.