ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนภาแพทย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนภาแพทย์
นักวิจัย : กึกก้อง คูสมิทธิ
คำค้น : บริการทางการแพทย์ , โครงการสภาแพทย์ , ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : Kerkkong Kusmitti
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/84178
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กึกก้อง คูสมิทธิ . (2541). ประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนภาแพทย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
กึกก้อง คูสมิทธิ . 2541. "ประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนภาแพทย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
กึกก้อง คูสมิทธิ . "ประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนภาแพทย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2541. Print.
กึกก้อง คูสมิทธิ . ประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการให้บริการสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนภาแพทย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2541.