ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน : ศึกษาที่ชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน : ศึกษาที่ชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : ปารณัฐ สุขสุทธิ์
คำค้น : บริโภคกรรม , ไอโอดีน , ชาวไทย , โรคขาดสารไอโอดีน , คอพอก , พฤติกรรมการบริโภค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/76185
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปารณัฐ สุขสุทธิ์ . (2541). พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน : ศึกษาที่ชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ปารณัฐ สุขสุทธิ์ . 2541. "พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน : ศึกษาที่ชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ปารณัฐ สุขสุทธิ์ . "พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน : ศึกษาที่ชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2541. Print.
ปารณัฐ สุขสุทธิ์ . พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน : ศึกษาที่ชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2541.