ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ
นักวิจัย : ธเนศ พุ่มทอง
คำค้น : หอยตะโกรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/74674
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธเนศ พุ่มทอง . (2540). การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ธเนศ พุ่มทอง . 2540. "การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ธเนศ พุ่มทอง . "การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2540. Print.
ธเนศ พุ่มทอง . การอนุบาลลูกหอยตะโกรมวัยเกล็ด, Crassostrea belcheri (Sowerby) ในระบบน้ำผุดแบบไหลเวียนและแบบปล่อยทิ้งที่อัตราไหลต่างระดับ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2540.