ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์
นักวิจัย : ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์
คำค้น : ข้อสอบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/73046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ . (2539). การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ . 2539. "การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ . "การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2539. Print.
ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ . การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2539.