ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
นักวิจัย : จุฬาวลัย สุนทรวิภาต
คำค้น : คุณภาพชีวิต , นักเรียนประถมศึกษา , การศึกษาขั้นประถม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/72985
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต . (2540). การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต . 2540. "การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต . "การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2540. Print.
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต . การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2540.