ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด
นักวิจัย : เกศธิดา เขียวสอาด
คำค้น : ครู
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/71829
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกศธิดา เขียวสอาด . (2539). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เกศธิดา เขียวสอาด . 2539. "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
เกศธิดา เขียวสอาด . "การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2539. Print.
เกศธิดา เขียวสอาด . การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาชีพครูของคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2539.