ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความตั้งใจในการทำงานหลังเกษียณอายุของข้าราชการอัยการ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความตั้งใจในการทำงานหลังเกษียณอายุของข้าราชการอัยการ
นักวิจัย : ฉวีวรรณ จันทรัตน์
คำค้น : การทำงาน , ความตั้งใจ , อัยการ , ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/70911
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ จันทรัตน์ . (2540). ความตั้งใจในการทำงานหลังเกษียณอายุของข้าราชการอัยการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ฉวีวรรณ จันทรัตน์ . 2540. "ความตั้งใจในการทำงานหลังเกษียณอายุของข้าราชการอัยการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ฉวีวรรณ จันทรัตน์ . "ความตั้งใจในการทำงานหลังเกษียณอายุของข้าราชการอัยการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2540. Print.
ฉวีวรรณ จันทรัตน์ . ความตั้งใจในการทำงานหลังเกษียณอายุของข้าราชการอัยการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2540.