ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นักวิจัย : สมนึก สืบวิเศษ
คำค้น : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , การคุ้มครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/70624
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก สืบวิเศษ . (2539). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
สมนึก สืบวิเศษ . 2539. "มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
สมนึก สืบวิเศษ . "มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2539. Print.
สมนึก สืบวิเศษ . มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2539.