ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโคลซิซินและรังสีแกมมาที่มีต่อการกลายพันธุ์ของหน้าวัว พันธุ์ "Double Spathe" ที่เลี้ยงในภาพปลอดเชื้อ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโคลซิซินและรังสีแกมมาที่มีต่อการกลายพันธุ์ของหน้าวัว พันธุ์ "Double Spathe" ที่เลี้ยงในภาพปลอดเชื้อ
นักวิจัย : วิชชุตา รุ่งเรือง
คำค้น : หน้าวัว , การกลายพันธุ์ , โคลชิซิน , รังสีแกมมา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/49223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชชุตา รุ่งเรือง . (2537). ผลของโคลซิซินและรังสีแกมมาที่มีต่อการกลายพันธุ์ของหน้าวัว พันธุ์ "Double Spathe" ที่เลี้ยงในภาพปลอดเชื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วิชชุตา รุ่งเรือง . 2537. "ผลของโคลซิซินและรังสีแกมมาที่มีต่อการกลายพันธุ์ของหน้าวัว พันธุ์ "Double Spathe" ที่เลี้ยงในภาพปลอดเชื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วิชชุตา รุ่งเรือง . "ผลของโคลซิซินและรังสีแกมมาที่มีต่อการกลายพันธุ์ของหน้าวัว พันธุ์ "Double Spathe" ที่เลี้ยงในภาพปลอดเชื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2537. Print.
วิชชุตา รุ่งเรือง . ผลของโคลซิซินและรังสีแกมมาที่มีต่อการกลายพันธุ์ของหน้าวัว พันธุ์ "Double Spathe" ที่เลี้ยงในภาพปลอดเชื้อ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2537.