ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาภาคเหนือ
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว
คำค้น : การพัฒนาชนบท , ความสำเร็จ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/48999
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว . (2536). ความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว . 2536. "ความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว . "ความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2536. Print.
ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว . ความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพัฒนาภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2536.