ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ช่วงปี 2523-2533

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ช่วงปี 2523-2533
นักวิจัย : บงกช วงษ์ไทย
คำค้น : รัฐบาล , กัมพูชา , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/48899
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บงกช วงษ์ไทย . (2537). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ช่วงปี 2523-2533.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
บงกช วงษ์ไทย . 2537. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ช่วงปี 2523-2533".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
บงกช วงษ์ไทย . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ช่วงปี 2523-2533."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2537. Print.
บงกช วงษ์ไทย . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ช่วงปี 2523-2533. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2537.