ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากรข้าวฟ่าง ที่มีการผสมกันอย่างอิสระ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากรข้าวฟ่าง ที่มีการผสมกันอย่างอิสระ
นักวิจัย : วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
คำค้น : ข้าวฟ่าง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/41677
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ . (2531). การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากรข้าวฟ่าง ที่มีการผสมกันอย่างอิสระ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ . 2531. "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากรข้าวฟ่าง ที่มีการผสมกันอย่างอิสระ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ . "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากรข้าวฟ่าง ที่มีการผสมกันอย่างอิสระ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2531. Print.
วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ . การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากรข้าวฟ่าง ที่มีการผสมกันอย่างอิสระ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2531.