ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัย เพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด จังหวัดระยอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัย เพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด จังหวัดระยอง
นักวิจัย : ทรงธรรม สุขสว่าง
คำค้น : ธาตุอาหารพืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/41454
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงธรรม สุขสว่าง . (2532). การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัย เพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด จังหวัดระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ทรงธรรม สุขสว่าง . 2532. "การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัย เพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด จังหวัดระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ทรงธรรม สุขสว่าง . "การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัย เพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด จังหวัดระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2532. Print.
ทรงธรรม สุขสว่าง . การหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีวิจัย เพื่อรักษาต้นน้ำห้วยหินดาด จังหวัดระยอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2532.