ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขบวนการสืบพันธุ์ ในป่าดิบชื้นเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขบวนการสืบพันธุ์ ในป่าดิบชื้นเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์
คำค้น : ป่าไม้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/40735
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ . (2532). ขบวนการสืบพันธุ์ ในป่าดิบชื้นเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ . 2532. "ขบวนการสืบพันธุ์ ในป่าดิบชื้นเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ . "ขบวนการสืบพันธุ์ ในป่าดิบชื้นเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2532. Print.
พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ . ขบวนการสืบพันธุ์ ในป่าดิบชื้นเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2532.