ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบบจำลองทางอุทกวิทยา บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบบจำลองทางอุทกวิทยา บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
นักวิจัย : รัตนา จินดาพล
คำค้น : แบบจำลองอุทกวิทยา , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/40449
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา จินดาพล . (2531). การศึกษาแบบจำลองทางอุทกวิทยา บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
รัตนา จินดาพล . 2531. "การศึกษาแบบจำลองทางอุทกวิทยา บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
รัตนา จินดาพล . "การศึกษาแบบจำลองทางอุทกวิทยา บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2531. Print.
รัตนา จินดาพล . การศึกษาแบบจำลองทางอุทกวิทยา บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2531.