ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์โครงสร้างการจัดองค์การของการรถไฟแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์โครงสร้างการจัดองค์การของการรถไฟแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ฐิติ เลิศสัจญาณ
คำค้น : การจัดองค์การ , การรถไฟแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/40418
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติ เลิศสัจญาณ . (2532). การวิเคราะห์โครงสร้างการจัดองค์การของการรถไฟแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ฐิติ เลิศสัจญาณ . 2532. "การวิเคราะห์โครงสร้างการจัดองค์การของการรถไฟแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ฐิติ เลิศสัจญาณ . "การวิเคราะห์โครงสร้างการจัดองค์การของการรถไฟแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2532. Print.
ฐิติ เลิศสัจญาณ . การวิเคราะห์โครงสร้างการจัดองค์การของการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2532.