ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : เพ็ญประภา ศิริโรจน์
คำค้น : คอพอก , เด็ก , สุขภาพ , โรคขาดสารไอโอดีน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/40133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญประภา ศิริโรจน์ . (2536). พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
เพ็ญประภา ศิริโรจน์ . 2536. "พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
เพ็ญประภา ศิริโรจน์ . "พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2536. Print.
เพ็ญประภา ศิริโรจน์ . พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2536.