ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8
นักวิจัย : ปรียานุช ศรีทัน
คำค้น : ครูประถมศึกษา , การฝึกอบรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/40026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียานุช ศรีทัน . (2531). การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ปรียานุช ศรีทัน . 2531. "การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ปรียานุช ศรีทัน . "การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2531. Print.
ปรียานุช ศรีทัน . การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2531.