ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สมชาย นาถะพินธุ
คำค้น : ยากำจัดศัตรูพืช , เกษตรกร , สารเคมีทางการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/38842
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย นาถะพินธุ . (2535). พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สมชาย นาถะพินธุ . 2535. "พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สมชาย นาถะพินธุ . "พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2535. Print.
สมชาย นาถะพินธุ . พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2535.