ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำโดยใช้โสน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำโดยใช้โสน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : พงศ์ศิริ พชรปรีชา
คำค้น : ดิน , การจัดการดิน , โสน [พืช] , ปุ๋ยพืชสด , การปรับปรุงดิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พัชรี แสนจันทร์
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/37872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . (2535). การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำโดยใช้โสน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . 2535. "การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำโดยใช้โสน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . "การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำโดยใช้โสน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2535. Print.
พงศ์ศิริ พชรปรีชา . การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำโดยใช้โสน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2535.