ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ของชาวชนบท ในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ของชาวชนบท ในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : สำเร็จ ยุรชัย
คำค้น : การพัฒนาชนบท , การพัฒนาชุมชน , ชาวชนบท
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เอื้อจิตร พัฒนจักร
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/37871
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำเร็จ ยุรชัย . (2535). พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ของชาวชนบท ในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สำเร็จ ยุรชัย . 2535. "พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ของชาวชนบท ในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สำเร็จ ยุรชัย . "พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ของชาวชนบท ในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2535. Print.
สำเร็จ ยุรชัย . พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ของชาวชนบท ในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2535.