ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : รัชนี มิตกิตติ
คำค้น : โรคขาดสารไอโอดีน , นักเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/37833
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนี มิตกิตติ . (2535). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
รัชนี มิตกิตติ . 2535. "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
รัชนี มิตกิตติ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2535. Print.
รัชนี มิตกิตติ . ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2535.