ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของสมาชิกคุรุสภา ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีต่อการจัดสวัสดิการของคุรุสภา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของสมาชิกคุรุสภา ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีต่อการจัดสวัสดิการของคุรุสภา
นักวิจัย : ประทีป แสนปัญญา
คำค้น : คุรุสภา , สวัสดิการครู
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/37418
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประทีป แสนปัญญา . (2534). ความพึงพอใจของสมาชิกคุรุสภา ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีต่อการจัดสวัสดิการของคุรุสภา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,.
ประทีป แสนปัญญา . 2534. "ความพึงพอใจของสมาชิกคุรุสภา ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีต่อการจัดสวัสดิการของคุรุสภา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,.
ประทีป แสนปัญญา . "ความพึงพอใจของสมาชิกคุรุสภา ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีต่อการจัดสวัสดิการของคุรุสภา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,, 2534. Print.
ประทีป แสนปัญญา . ความพึงพอใจของสมาชิกคุรุสภา ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีต่อการจัดสวัสดิการของคุรุสภา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,; 2534.