ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแอนติบอดี ต่อไวรัส HTLV-I ในผู้บริจาคโลหิต และกลุ่มเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแอนติบอดี ต่อไวรัส HTLV-I ในผู้บริจาคโลหิต และกลุ่มเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
คำค้น : ผู้บริจาคโลหิต , เอชทีแอลวี [ไวรัส] , ไวรัส , แอนติบอดีย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สหวัฒน์ บรัศว์รักษ์ , รพีพร คำรัตน์
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/37070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . (2533). การศึกษาแอนติบอดี ต่อไวรัส HTLV-I ในผู้บริจาคโลหิต และกลุ่มเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . 2533. "การศึกษาแอนติบอดี ต่อไวรัส HTLV-I ในผู้บริจาคโลหิต และกลุ่มเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . "การศึกษาแอนติบอดี ต่อไวรัส HTLV-I ในผู้บริจาคโลหิต และกลุ่มเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2533. Print.
ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ . การศึกษาแอนติบอดี ต่อไวรัส HTLV-I ในผู้บริจาคโลหิต และกลุ่มเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2533.