ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อลิสา พงษ์อมรพรหม
คำค้น : นักเรียนประถมศึกษา , สุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/36751
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิสา พงษ์อมรพรหม . (2532). การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อลิสา พงษ์อมรพรหม . 2532. "การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
อลิสา พงษ์อมรพรหม . "การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2532. Print.
อลิสา พงษ์อมรพรหม . การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2532.