ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบ การรุกตัวของน้ำเค็ม ในคลองอู่ตะเภา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบ การรุกตัวของน้ำเค็ม ในคลองอู่ตะเภา
นักวิจัย : ณรงค์ ณ เชียงใหม่
คำค้น : อุทกวิทยา , แหล่งน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วุฒิกรณ์ จิตติวรรณ , สิทธิชัย พิริยคุณธร
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/36366
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ ณ เชียงใหม่ . (2535). การศึกษารูปแบบ การรุกตัวของน้ำเค็ม ในคลองอู่ตะเภา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
ณรงค์ ณ เชียงใหม่ . 2535. "การศึกษารูปแบบ การรุกตัวของน้ำเค็ม ในคลองอู่ตะเภา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
ณรงค์ ณ เชียงใหม่ . "การศึกษารูปแบบ การรุกตัวของน้ำเค็ม ในคลองอู่ตะเภา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2535. Print.
ณรงค์ ณ เชียงใหม่ . การศึกษารูปแบบ การรุกตัวของน้ำเค็ม ในคลองอู่ตะเภา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,; 2535.