ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของการเสริมเชื้อยีสต์ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ต่อการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และรูปแบบของขบวนการหมัก ในกระเพาะหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของการเสริมเชื้อยีสต์ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ต่อการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และรูปแบบของขบวนการหมัก ในกระเพาะหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก
นักวิจัย : กฤตพล สมมาตย์
คำค้น : สัตว์เคี้ยวเอื้อง , กระเพาะหมัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/36030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤตพล สมมาตย์ . (2535). อิทธิพลของการเสริมเชื้อยีสต์ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ต่อการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และรูปแบบของขบวนการหมัก ในกระเพาะหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กฤตพล สมมาตย์ . 2535. "อิทธิพลของการเสริมเชื้อยีสต์ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ต่อการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และรูปแบบของขบวนการหมัก ในกระเพาะหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กฤตพล สมมาตย์ . "อิทธิพลของการเสริมเชื้อยีสต์ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ต่อการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และรูปแบบของขบวนการหมัก ในกระเพาะหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2535. Print.
กฤตพล สมมาตย์ . อิทธิพลของการเสริมเชื้อยีสต์ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ต่อการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และรูปแบบของขบวนการหมัก ในกระเพาะหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่ได้รับฟางข้าวเป็นอาหารหยาบหลัก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2535.