ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได 200kV 10kVA

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได 200kV 10kVA
นักวิจัย : สำรวย สังข์สะอาด
คำค้น : หม้อแปลงไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/35675
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำรวย สังข์สะอาด . (2531). หม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได 200kV 10kVA.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สำรวย สังข์สะอาด . 2531. "หม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได 200kV 10kVA".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สำรวย สังข์สะอาด . "หม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได 200kV 10kVA."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2531. Print.
สำรวย สังข์สะอาด . หม้อแปลงทดสอบแบบขั้นบันได 200kV 10kVA. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2531.