ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาเบื้องต้นถึงรูปลักษณะของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเบื้องต้นถึงรูปลักษณะของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย : จิรพันธ์ อรรถจินดา
คำค้น : เทคโนโลยีกับกฎหมาย , วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุรเกียรติ เสถียรไทย , สุดา ศิริกุลวัฒนา
ปีพิมพ์ : [253-]
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/35217
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรพันธ์ อรรถจินดา . (). โครงการศึกษาเบื้องต้นถึงรูปลักษณะของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
จิรพันธ์ อรรถจินดา . . "โครงการศึกษาเบื้องต้นถึงรูปลักษณะของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
จิรพันธ์ อรรถจินดา . "โครงการศึกษาเบื้องต้นถึงรูปลักษณะของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],, . Print.
จิรพันธ์ อรรถจินดา . โครงการศึกษาเบื้องต้นถึงรูปลักษณะของกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],; .