ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลการอบรมพัฒนาสมรรถภาพตามกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลการอบรมพัฒนาสมรรถภาพตามกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐาน
นักวิจัย : ถาวร กมลทิพย์
คำค้น : การพัฒนาชนบท , ชีวิตชนบท , คุณภาพชีวิต , ความจำเป็นพื้นฐาน , คณะกรรมการหมู่บ้าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/35202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ถาวร กมลทิพย์ . (2531). ประสิทธิผลการอบรมพัฒนาสมรรถภาพตามกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ถาวร กมลทิพย์ . 2531. "ประสิทธิผลการอบรมพัฒนาสมรรถภาพตามกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,.
ถาวร กมลทิพย์ . "ประสิทธิผลการอบรมพัฒนาสมรรถภาพตามกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2531. Print.
ถาวร กมลทิพย์ . ประสิทธิผลการอบรมพัฒนาสมรรถภาพตามกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2531.