ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สมพร เฟื่องจันทร์
คำค้น : การพัฒนาแหล่งน้ำ , การพัฒนาชนบท , การนำนโยบายไปปฏิบัติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กมล ส่งวัฒนา
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/34996
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพร เฟื่องจันทร์ . (2530). นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
สมพร เฟื่องจันทร์ . 2530. "นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
สมพร เฟื่องจันทร์ . "นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2530. Print.
สมพร เฟื่องจันทร์ . นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,; 2530.