ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโครงระบบ เชี่ยวชาญ ที่ใช้การอนุมานความรู้แบบหาเหตุผลไปข้างหน้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโครงระบบ เชี่ยวชาญ ที่ใช้การอนุมานความรู้แบบหาเหตุผลไปข้างหน้า
นักวิจัย : สุชาติ สิทธิวิจารณ์กิจ
คำค้น : ระบบผู้เชี่ยวชาญ [คอมพิวเตอร์]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/34697
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ สิทธิวิจารณ์กิจ . (2534). การพัฒนาโครงระบบ เชี่ยวชาญ ที่ใช้การอนุมานความรู้แบบหาเหตุผลไปข้างหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุชาติ สิทธิวิจารณ์กิจ . 2534. "การพัฒนาโครงระบบ เชี่ยวชาญ ที่ใช้การอนุมานความรู้แบบหาเหตุผลไปข้างหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุชาติ สิทธิวิจารณ์กิจ . "การพัฒนาโครงระบบ เชี่ยวชาญ ที่ใช้การอนุมานความรู้แบบหาเหตุผลไปข้างหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2534. Print.
สุชาติ สิทธิวิจารณ์กิจ . การพัฒนาโครงระบบ เชี่ยวชาญ ที่ใช้การอนุมานความรู้แบบหาเหตุผลไปข้างหน้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2534.