ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมอนามัยของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมอนามัยของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ศรีน้อย มาศเกษม
คำค้น : ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/34577
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีน้อย มาศเกษม . (2534). พฤติกรรมอนามัยของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศรีน้อย มาศเกษม . 2534. "พฤติกรรมอนามัยของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศรีน้อย มาศเกษม . "พฤติกรรมอนามัยของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2534. Print.
ศรีน้อย มาศเกษม . พฤติกรรมอนามัยของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2534.