ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
นักวิจัย : ศุภวรรณ เล็กวิไล
คำค้น : ภาษาไทย , การอ่านขั้นมัธยมศึกษา , การศึกษาขั้นมัธยม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/21875
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวรรณ เล็กวิไล . (2526). การสร้างแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ศุภวรรณ เล็กวิไล . 2526. "การสร้างแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
ศุภวรรณ เล็กวิไล . "การสร้างแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2526. Print.
ศุภวรรณ เล็กวิไล . การสร้างแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2526.