ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ “การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสาหรับจัดทาแผนที่นาทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน”
นักวิจัย : มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
คำค้น : การปลูกไม้โตเร็ว , ไม้โตเร็ว , การปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง , วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล , ปิติ กันตังกุล , รุ่งเรือง พูลศิริ
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292934
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :