ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและช่วยเหลือวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยอาสาสมัครแกนนำอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น
นักวิจัย : สันทิต บุณยะส่ง
คำค้น : อนามัยเจริญพันธุ์ , อาสาสมัครวัยรุ่นอนามัยเจริญพันธุ์ , วัยรุ่น , การคัดกรองความเสี่ยงของการเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
หน่วยงาน : กรมอนามัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา ราชมี , พัชรา ชุ่มชูจันทร์ , ชูชัย ทรงพุฒิ , ปัณฑารีย์ หิรัณย์สิริกุล , ทิพวรรณ จูมแพง , วรรณดี จันทรศิริ , บังเอิญ ทองมอญ , บุญธรรม เตชะจินดารัตน์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291561
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :