ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย
นักวิจัย : สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
คำค้น : การเล่าเรื่อง , สื่อการแสดงพื้นบ้าน , ภาพยนตร์ไทย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291150
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :