ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาอ้อยคั้นน้้า
นักวิจัย : ดารารัตน์ มณีจันทร์
คำค้น : การวิจัยและพัฒนา , อ้อยคั้นน้ำ , การปลูกอ้อย
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : วาสนา วันดี , ปิยธิดา อินทร์สุข , จารินี จันทร์ค้า , ณรงค์ ย้อนใจทัน , ณรงค์ ย้อนใจทัน , กนกวรรณ ฟักอ่อน , เบ็ญจมาตร รัศมีรณชัยอัมราวรรณ ทิพย์วัฒน์ , สุคนธ์ วงศ์ชนะ
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/290891
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :