ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน
นักวิจัย : สุภาวดี ง้อเหรียญ
คำค้น : ภาวะเรือนกระจก , ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง , ภาวะโลกร้อน
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ผู้ร่วมงาน : อัจฉราพรรณ ใจเจริญ , พยุงศักดิ์ รวยอารี , พงศกร สรรค์วิทยากุล , อรุโณทัย ซาววา , หทัยรัตน์ อุไรรงค์ , สุมนา ผ่องใส , สุริพัฒน์ ไทยเทศ
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/290881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :