ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของซีพีพี-เอซีพีเพสต์ และ ซีพีพี-เอซีเอฟพีเพสต์ ต่อการลดลงของรอยด่างขาวที่เกิดจากฟันตกกระ
นักวิจัย : พุธรำไพ จันทรวราทิตย์
คำค้น : รอยด่างขาว , ซีพีพี-เอซีเอฟพีเพสต์ , ฟันตกกระ , ซีพีพี-เอซีพีเพสต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ผู้ร่วมงาน : รุจิรา เผื่อนอัยกา
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/235580
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :