ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว
นักวิจัย : อารดา มาสริ
คำค้น : การประเมินพันธุ์ , การรวบรวมเชื้อพันธุกรรม , คุณค่าทางโภชนาการ
หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร
ผู้ร่วมงาน : วิลัยรัตน์ แปูนแก้ว , อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ , นัฐภัทร์ คำหล้า , นงลักษ์ ปั้นลาย , กาญจนา วาระวิชนี , อารีรัตน์ พระเพชร , รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ , อรนุช เกษประเสริฐ , เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง , สุมนา จำปา , สุดารัตน์ โชคแสน , สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ , เยาวภา เต้าชัยภูมิ , นิภาภรณ์ พรรณรา , ปวีณา ไชยวรรณ์ , อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ , ชูชาติ บุญศักดิ์ , จิราลักษณ์ ภูมิไธสง , เชาวนาถ พฤทธิเทพ , จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ , สันติ พรหมคำ , สุวิมล ถนอมทรัพย์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :