ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกสับปะรดของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอเมือง และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : เกษสุดา ศรีวงค์
คำค้น : การปลูก , สับปะรด , เกษตรกร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ร่วมงาน : อมรรัตน์ ภิญโญอนันต์ตพงษ์ , สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :